Matematikos mokymo tikslas - sudaryti galimybę mokiniams plėtoti matematinę kompetenciją sprendžiant įvairių mokslo sričių praktines ir teorines problemas.